• OK

Raccord Divers T L --

Manchon Egal 1/8

Manchon Egal Fem -fem 1/8-1/8 Cylindrique

Manchon Egal 1/4

Manchon Egal Fem-fem 1/4-1/4 Cylindrique

Manchon Egal 3/8

Manchon Egal Fem-fem 3/8-3/8 Cylindrique

Manchon Egal 1/2

Manchon Egal Fem-fem 1/2-1/2 Cylindrique

Manchon Egal 3/4

Manchon Egal Fem-fem 3/4-3/4 Cylindrique

Manchon Egal 1"

Manchon Fem-fem 1"-1" Cylindrique

Manchon Egal 1.1/4

Manchon Egal Fem-fem 1.1/4-1.1/4 Cylindrique

Manchon Egal 1.1/2

Manchon Egale Fem-fem 1.1/2-1.1/2 Cylindrique

Manchon Egal 2"

Manchon Egal 2" Fem-fem 2"-2" Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1/8-1/4 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1/4-3/8 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 3/8-1/2 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 3/8-3/4 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 3/8-3/4 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1/2-3/4 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1/2-1" Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 3/4-1" Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1"-1.1/4 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1.1/4-1.1/2 Cylindrique

Manchon Inegal

Manchon Inegal Fem-fem 1.1/2-2" Cylindrique

Coude F-f 1/8cyl

Coude Fem-fem 1/8 Cylindrique

Coude F-f 1/4cyl

Coude Fem-fem 1/4 Cylindrique

Coude F-f 3/8cyl

Coude Fem-fem 3/8 Cylindrique

Coude F-f 1/2cyl

Coude Fem-fem 1/2 Cylindrique

Coude F-f 3/4cyl

Coude Fem-fem 3/4 Cylindrique

Coude F-f 1"cyl

Coude Fem-fem 1" Cylindrique

Coude F-f 1.1/4cyl

Coude Fem-fem 1.1/4 Cylindrique

Coude F-f 1.1/2cyl

Coude Fem-fem 1.1/2 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 1/8 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 1/4 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 3/8 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 1/2 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 3/4 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 1"

T F-f

T Fem-fem-fem 1.1/4 Cylindrique

T F-f

T Fem-fem-fem 1.1/2 Cylindrique

Reduction Conique M-f

Reduction Conique M 1/4-f1/8

Reduction Con M-f

Reduction Conique M 3/8-f1/8

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1/2-f1/8

Reduction Con M-f

Reduction M1/4-f1/8

Reduction Con M-f

Reduction Conique M3/8-f1/4

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1/2-f1/4

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1/2-f3/8

Reduction Con M-f

Reduction Conique M3/4-f3/8

Reduction Con M-f

Reduction Conique M3/4-f1/2

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1-f1/2

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1-f3/4

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1.1/4 F1"

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1.1/2 F1"

Reduction Con M-f

Reduction Conique M1.1/2 F1.1/4

Reduction Cylindrique M1/4-f1/8

Reduction Cylindrique M1/4-f1/8

Reduction Cylindrique M3/8-f1/8

Reduction Cylindrique M3/8f1/8

Reduction Cylindrique M3/8-f1/4

Reduction Cylindrique M3/8-f1/4

Reduction Cylindrique M1/2-f1/4

Reduction Cylindrique M1/2-f1/4

Reduction Cylindrique M1/2-f3/8

Reduction Cylindrique M1/2-f3/8

Reduction Cylindrique M3/4-f1/4

Reduction Cylindrique M3/4-f1/4

Reduction Cylindrique M3/4-f3/8

Reduction Cylindrique M3/4-f3/8

Reduction Cylindrique M3/4-f1/2

Reduction Cylindrique M3/4-f1/2

Reduction Cylindrique M1-f3/8

Reduction Cylindrique M1-f3/8

Reduction Cylindrique M1-f1/2

Reduction Cylindrique M1-f1/2

Reduction Cylindrique M1-f3/4

Reduction Cylindrique M1-f3/4

Reduction Cylindrique M1.1/4-f3/4

Reduction Cylindrique M1.1/4-f3/4

Reduction Cylindrique M1.1/4-f1

Reduction Cylindrique M1.1/4-f1"

Reduction Cylindrique M1.1/2-f1"

Reduction Cylindrique M1.1/2-f1"

Reduction Cylindrique M1.1/2-f1.1/4

Reduction Cylindrique M1.1/2-f1.1/4

Reduction Cylindrique M2-f1.1/4

Reduction Cylindrique M2-f1.1/4

Reduction Cylindrique M2-f1.1/2

Reduction Cylindrique M2-f1.1/2

Extention M-f 1/4

Extention Long 33mm M1/4-f1/4

Extention M-f 1/4

Extention Long 42mm M1/4-f1/4

Extention M-f 1/4

Extention Long 55mm M1/4-f1/4

Extention M-f 3/8

Extention Long 35mm M3/8-f3/8

Extention M-f 3/8

Extention Long 54mm M3/8-f3/8

Extention M-f 3/8

Extention Long 65mm M3/8-f3/8

Extention M-f 1/2

Extention Long 45mm M1/2-f1/2

Extention M-f 1/2

Extention Long 60mm M1/2-f1/2

Extention M-f 1/2

Extention Long 60mm M1/2-f1/2

Extention M-f 1/2

Extention Long 64mm M1/2-f1/2

Extention M-f 3/4

Extention Long 48mm M3/4-f3/4

Extention M-f 3/4

Extention Long 64mm M3/4-f3/4

Extention M-f 3/4

Extention Long 75mm M3/4-f3/4

Extention M-f 1"

Extention Long 50mm M1"-f1"

Extention M-f 1"

Extention Long 90mm M1"-f1"

Extention M-f 1.1/4

Extention Long 62mm M1.1/4-f1.1/4